Fastfi

fastfi pro

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website là: https://fastfi3.trade

Giới thiệu

FastFi cam kết bảo vệ thông tin khách hàng và đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu của họ. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích các biện pháp FastFi sẽ thực hiện để đảm bảo bảo mật dữ liệu của khách hàng. Chính sách bảo mật này cũng giải thích quy trình xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, các quyền riêng tư của khách hàng và cách liên hệ với chúng tôi nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào.

Thông tin cá nhân

FastFi sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi cần thiết để xác định danh tính khách hàng và thực hiện giao dịch. Các thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài khoản ngân hàng. FastFi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc với sự đồng ý rõ ràng của khách hàng.

Quản lý dữ liệu

FastFi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp, bao gồm mã hóa và kiểm soát truy cập dữ liệu. FastFi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian cần thiết để thực hiện các giao dịch và sau đó sẽ xóa thông tin này theo quy định pháp luật.

Sử dụng cookie

FastFi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về hoạt động truy cập của khách hàng trên trang web. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của khách hàng và cho phép FastFi theo dõi hoạt động của khách hàng trên trang web. Khách hàng có thể tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình.

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Bảo mật mật khẩu

FastFi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật mật khẩu để đảm bảo an toàn thông tin tài khoản khách hàng. Khách hàng nên đặt mật khẩu phức tạp và không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai. Nếu khách hàng nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị lộ, họ nên đổi mật khẩu ngay lập tức và thông báo cho FastFi.

Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

FastFi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu FastFi biết rằng thông tin cá nhân của một trẻ em dưới 13 tuổi đã được thu thập, FastFi sẽ xoá thông tin đó ngay lập tức.

Cập nhật chính sách bảo mật

FastFi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời điểm này và sau đó bằng cách đăng tải chính sách mới trên trang web của FastFi. Khách hàng nên kiểm tra chính sách bảo mật này thường xuyên để được cập nhật về các biện pháp bảo mật mới nhất của FastFi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của FastFi hoặc muốn thông báo về việc sử dụng thông tin cá nhân của mình, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại được cung cấp trên trang web của FastFi.

Chính sách bảo mật của FastFi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và đảm bảo an toàn. FastFi cam kết tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn và bảo mật.

Scroll to Top